Home Vesti GRAD FINANSIRA RAD LIČNOG PRATIOCA DECE

U Multimedijalnoj sali Gradske kuće potpisani su danas ugovori sa nezaposlenim licima koja su završila obuku za ličnog pratioca deteta, odnosno učenika kojima je potrebna dodatna podrška, a čije radno angažovanje finansira Grad Zrenjanin.
Iz budžeta grada za tu vrstu dodatne podrške deci i učenicima koji imaju pravo na ovaj vid usluge je u 2016. godini opredeljeno je 5.000.000 dinara i dvanaestoro naših mladih sugrađana dobiće lične pratioce.ugovori_pratioci_02

Ugovore je potpisao gradonačelnik Janjić i osam pratilaca, u prisustvu načelnice Odeljenja za društvene delatnosti Olivere Lisice koja je naglasila da potpisivanjem ugovora Grad Zrenjanin želi da našim mladim sugrađanima omogući nesmetano uključivanje u vaspitno obrazovne ustanove, napredovanje, sticanje životnih veština i osamostaljivanje u vršnjačkom okruženju, a u skladu sa njihovim mogućnostima.
– Uspostavljanjem ovog vida usluge u gradu Zrenjaninu, pružiće se podrška ne samo deci koja zbog zdravstvenih problema, telesnog invaliditeta, ili višestrukih i senzornih poteškoća ostvaruju pravo na ovaj vid dodatne podrške, već i njihovim porodicama, jer je dosadašnja praksa bila da jedan od roditelja (najčešće majka) prati dete/učenika i boravi sa detetom u ustanovama obrazovanja tokom nastavnog dana što je dovodilo do socijalne i društvene isključenosti tog roditelja, nemogućnosti obavljanja svakodnevnih poslova, ali i nemogućnosti radnog angažovanja – kazala je ona.ugovori_pratioci_01

Načelnica je istakla i da će se angažovanjem ličnog pratioca pomoći i nastavnicima, vaspitačim i učiteljima, a i ostalim učenicima u odeljenju.
– I ono što moram posebno da napomenem je to da lični pratilac dete (što je usluga socijalne zaštite) ne zamenjuje pedagoškog asistenta koji je potreban deci i učenicima sa intelektualnim poteškoćama.
Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što je ponovo došlo do realizacije ovako značajnog projekta i što su stvorene mogućnosti da se broj angažovanih lica poveća.
– Sigurni smo da radimo dobar posao, jer želimo da pomognemo našoj deci kojima je ovakav vid pomoći veoma značajan – rekao je on i poželeo im svima uspešan rad.ugovori_pratioci_03


Jelena Mihajlov od maja ove godine, na tri meseca, bila je angažovana u osnovnoj školi u Elemiru.
– Radim sa slabovidim detetom, saradnja sa detetom je odlična, kao i sa roditeljima i učiteljicom i zadovoljna sam što saradnju nastavljamo. Prošli smo obuku u aprilu ove godine, savladali što je potrebno, a ja sam po struci učitelj tako da mi sve to nije bilo strano. Angažovana sam dok je dete u školi, ali i kada su vannastavne aktivnosti u pitanju, poput odlaska na izlete, ekskurzije i slično – kazala je ona.ugovori_pratioci_08

Krajem februara ove godine članovi Gradskog veća Zrenjanina usvojili su Predlog pravilnika o izboru, angažovanju i finansiranju ličnog pratioca deteta i učenika kojima je potrebna dodatna podrška.
Tim pravilnikom utvrđuje se pravo na izbor ličnog pratioca deteta i učenika kojima je potrebna dodatna podrška, uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi jedno lice bilo angažovano kao lični pratilac, način finansiranja i kontrole rada ličnog pratioca od pružaoca usluge i grada Zrenjanina.
Usluga ličnog pratioca dostupna je detetu i učeniku pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole, i to tokom celodnevne nastave, produženog boravka, vannastavnih aktivnosti, izvođenja nastave u prirodi, izleta, ekskurzija i odmora.
Rad ličnog pratioca se finansira iz sredstava budžeta grada Zrenjanina i iz donatorskih sredstava, a na osnovu visine iznosa koje utvrđuje Gradsko veće za svaku školsku godinu.


Preuzeto sa: http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-4824/Grad-finansira-rad-licnog-pratioca-dece