Kontakt

Adresa: Makedonska 11, Zrenjanin, P. Fah 97

Telefon: 063 87 89 148, 064 12 77 969

E-mail: mnrozr@gmail.com

PIB: 102290889

M. BROJ: 08082898

Ž-RN: 355-1038498-80 Kod Vojvođanske banke

Slava Udruženja: Mala Gospojina, 21. septembar


 

Kontakt formular

 

Verifikacija