Контакт

Адреса: Македонска 11, Зрењанин, П. Фах 97

Телефон: 063 87 89 148, 064 12 77 969

Е-mail: mnrozr@gmail.com

ПИБ: 102290889

М. БРОЈ: 08082898

Ж-РН: 355-1038498-80 Код Војвођанске банке

Слава Удружења: Мала Госпојина, 21. септембар


 

Контакт формулар

 

Верификација