O nama

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama “Suncokret” Grada Zrenjanina osnovano je 1973. godine, na inicijativu tadašnjih stručnjaka specijalne škole “9. Maj”. Tako je i prva predsednica Udruženja bila Marija Maca Šper, da bi kasniji predsednici i sekretari tadašnjeg Društva, bili takođe stručnjaci škole, Marija Lakatuš (defektolog-logoped), Gordana Radaković-Srbulović (dipl. defektolog) i Čipak Eržika (socijalni radnik). Sadašnje vreme je nametnulo potrebu da roditelji vode Udruženje, jer su upravo oni najmotivisaniji da pomažu i deci i sebi samima, najbolje osećaju problematiku i najuporniji su u iznalaženju načina pomoći i podrške, a za prvog roditelja, predsednika Udruženja izbarana je MandaMarčić. Pune tri decenije Udruženje je radilo u prostorijama škole “9. Maj”, zahvaljujući velikom razumevanju direktora i cele stručne službe.
Svoj trideseti rođendan Udruženje je proslavilo u novim prostorijama koje se nalaze u NVO centru u Makedonskoj 11 gde je i danas sedište Udruženja.
Za višedecenijski rad na poboljšanju kvaliteta života mladih sa smetnjama u razvoju 2006. godine Udruženju je dodeljena Nagrada Grada Zrenjanina.